HK Kampagne

Dialogkampagne, målgruppe analyse, website, artikler, film og artwork

SCK- Statens Center for Kompetenceudvikling havde i overenskomstperioden 08 -11 udfordringen at sætte fokus på kompetenceudvikling og mobilitet for HK grupper i staten. Dette skulle løses i samarbejde med HK Stat og Personalestyrelsen.I Staten var der allerede gennemført 17 projekter med støtte fra SCK. Det var centralt, at indsatsen skulle være med til at skabe et fundament for vidensdeling og en fællesskabsfølelse mellem projekterne. Læring og erfaringer fra projekterne skulle formidles ud til alle HK’ere i staten – og inspirere og motivere til kompetenceudvikling. Vi udviklede som en del af processen, kampagnens mantra: Udvikling sker ikke af sig selvMantraet blev omdrejningspunktet for vinklingen af samtlige cases. Dialogen blev primært gennemført via et kampagnesite. Her var opgaven at formidle viden og erfaringer fra de 17 udviklingsprojekter og processer. Det blev til 3 små film og en masse artikler og billeder – fra det virkelige liv på arbejdspladserne. For at få målgruppen ind på sitet, med henblik på at give og modtage erfaringer, designede vi en DM kampagne bestående af plakater og postkort med en humoristisk og selvironisk tvist – med en høj indvolveringsgrad. Disse blev distribueret til alle statens arbejdspladser. Plakater og postkort faldt i god jord hos målgruppen og blev distribueret flittigt ud til alle interessenter.