Plastmo ønskede en film der vist at deres produkt Sunglaze var en elegant og gennemsigtig tagløsning – på linje med glas, men med højere brudstyrke. Filmen skal som udgangspunkt bruges i Norge hvor denne løsninger meget populær. Vi kæmpede derfor med et finde en location der var lig en norsk lokation – men det lykkedes heldigvis at finde et i nærheden og vi kunne holde omkostningerne på filmen nede på et minimum. filmen er siden blevet versioneret til både Svensk, Dansk og Finsk